V novém ročníku OP bude opět 8 týmů

Dne 1. 4. 2015 proběhlo první zasedání okresního výboru nohejbalového svazu v tomto roce s nevídanou účastí 17 přítomných s hlavním cílem připravit nový ročník okresního přeboru v nohejbalu.

Jednání probíhalo dle programu uvedeného na pozvánce. Podrobné a kompletní informace k organizaci nového ročníku OP a průběhu jednání OV budou mít všichni návštěvníci našeho webu k dispozici nejpozději do 20. 4. 2015 v sekci okresního přeboru.

Do nového ročníku soutěže se přihlásilo opět 8 týmů. Všechna utkání se budou hrát na kurtech NK Bajda v tradiční hrací dny středy a čtvrtky vždy po dvou utkáních. Za zmínku stojí i schválení změny počtu zápasů v utkání, a to zařazením druhé trojice jako šestý zápas. Další důležitou informací je doplnění vedení OV o p. Lukáše Němce po odstupujícím p. Hýžovi.

Ve středu 15. 4. 2015 bude od 17:00 na Bajdě další, tentokrát již neformální jednání OV. Hlavním cílem tohoto setkání je předání a potvrzení soupisek hráčů přihlášených týmů a zaplacení startovného, což jsou nezbytné podmínky pro definitivní potvrzení účasti týmu v OP a zařazení do rozlosování soutěže.

Závěrem bych popřál všem týmům co nejvíce sportovních úspěchů a radost ze hry v novém ročníku OP 2015.

Za vedení OP Jindřich Procházka