Lojza Cup

Tento nejstarší turnaj v Kroměřížském regionu měl původní název „Sídlištní nohejbalový turnaj“, protože vznikl před 28 lety na tehdy novém sídlišti u „Hokejky“ jako naprosto obyčejná a náhodná akce několika nadšenců v čele s Jiřím Vavrušou, Jiřím Hörnerem, kteří už nejsou mezi námi a Aloisem Hýžou, zatím ještě žijícího.

Uvedený „areál“ s asfaltovým povrchem sloužil tomuto turnaji prvních cca deset roků a měl jednu velkou výhodu. Tou bylo, že valná většina diváků mohla sledovat utkání z pohodlí svých balkonů Hokejky. Počet družstev se v prvních ročnících pohyboval od čtyř do maximálně osmi. Protože v té době bylo sponzorů poskrovnu, ceny a občerstvení bylo hrazeno z kapes nadšených hráčů a jejich rodin.

K zajímavostem z historie určitě patří ta skutečnost, že se ani jednou nestalo, že by se turnaj neuskutečnil. Jen jedenkrát před cca patnácti lety se pro vytrvalý déšť nedohrál na kurtech, ale protože ceny už byly k dispozici dohrávalo se tzv. „panelem“, a to za hojného popíjení alkoholu… No dopadlo to, jako vždy dobře.

Protože se vývoj nedá zastavit, postupně se turnaj přestěhoval na kurty Nohejbalového klubu Bajda, a to hlavně z důvodů většího zájmu veřejnosti a tím stoupajícího počtu družstev. Také hra na asfaltovém povrchu už musela odejít do historie. Turnaj si několikrát také „odskočil“ na kurty u zimního stadionu, aby se alespoň symbolicky vrátil na sídliště.

S přechodem na Bajdu turnaj nějaký dobroděj (tuším kdo, ale nevím to určitě), pojmenoval po mém jménu, tj. Lojza cup a už to tak i zůstalo.

Turnaj se vykrystalizoval do současné podoby a přesto, že jsem za ty dlouhá léta slyšel na něj a na mne mnoho kritiky především a hlavně od těch, kteří toho mnoho neudělali, nemíním na něm nic podstatného měnit. Snad jen to, že jsem poslední dva roky začal odmítat zvýšený zájem od družstev z jiných okresů Vyškov, Přerov, Olomouc hlavně kvůli případným cenám. Mám za to, že by měl turnaj především uspokojovat zájem nohejbalistů z regionu Kroměříže a okolí. Musím také konstatovat, že mi dost lidí vyjadřuje chválu a uznání za to, že jsem to ta dlouhá léta vydržel. Také já děkuji všem kamarádům, kteří mi v organizaci pomáhají a doufám, že to tak bude i nadále.

Alois Hýža

Fotogalerie


Videogalerie

Stránky nohejbalového klubu