Kontakty

Adresa nohejbalového klubu

Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z.s.
Na Sladovnách 1496/18
767 01 Kroměříž
IČ: 18188401
Bankovní spojení: 2500306603/2010
e-mail: info@nkbajda.cz
tel.: +420 722 655 777

Výkonný výbor NK Bajda Kroměříž

Mgr. Bohumil Jančík – prezident NK, statutární zástupce
Ing. Jindřich Procházka – hospodář NK
Věra Sedláčková – účetnictví, ekonomika
Ing. Lukáš Němec – dotace, sponzoři, tisk
Ing. Antonín Mrhálek – sportovní činnost

Jak se stát členem

Členství v klubu je dobrovolné a členem se může stát jakákoliv fyzická osoba, která má předpoklady podílet se na rozvoji klubu a především souhlasí se stanovami klubu.

Členství vzniká na základě písemné přihlášky doručené výkonnému výboru klubu, a to osobně, poštou nebo vhozením do poštovní schránky na naší adrese. V přihlášce je uveden jednoznačný souhlas ke zpracování osobních dat, jen pro potřeby klubu, jeho sportovní činnost a ČUS. Výkonný výbor na dalším zasedání pak rozhodne o přijetí člena, tuto informaci vhodnou formou a co nejdříve pak předá žadateli. Zaplacením členského příspěvku má nový člen právo na zakoupení vstupního čipu ke vchodovým dveřím. Tímto aktem se stává plnohodnotným členem se všemi  právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.

Každý člen klubu je povinen řídit se stanovami klubu a dodržovat veškeré vnitřní směrnice a pokyny uvedené v dokumentech (sekce „NK Bajda -> Dokumenty“) nebo na nástěnkách vstupní chodby domečku.

Stránky nohejbalového klubu