Rozpis zimních tréninků

Níže je uveden rozpis tréninků pro hráče a členy NK Bajda, který platí již od začátku listopadu až do konce března 2015. Tréninky probíhají v tělocvičně budovy Obchodní akademie v Kroměříži na Obvodové ulici. Parkoviště je součástí areálu.

Vzhledem k trvalému uzamčení budovy je nutné být u hlavního vchodu do budovy vždy alespoň 10 minut před začátkem tréninku. Vchod je následně odemčen školníkem, a to na krátkou dobu v rozmezí +-5 minut od začátku tréninku, proto je žádoucí dodržení dochvilnosti.

Termíny tréninků
úterky 15:30–17:00 – žáci, vedoucí Antonín Mrhálek
17:00–18:30 – muži (kraj), vedoucí Karel Doležel st., Antonín Mrhálek
středy 16:30–18:00 – ostatní členové NK Bajda, vedoucí Jindřich Procházka