Přijďte na valnou hromadu

Všichni příznivci nohejbalového klubu,

tímto Vás jménem výkonného výboru zveme na řádnou na valnou hromadu NK Bajda Kroměříž, která se koná v pátek 10. 6. 2016 od 18:00 v areálu NK Bajda.

Podrobnější informace o programu a projednávaných bodech naleznete v pozvánce.

Těšíme se na Vás a věříme, že účast bude hojná, čímž dáte najevo svůj zájem o dění v klubu a snahu aktivně se na něm podílet.

Za VV NK Bajda Bohumil Jančík ml.