Pozvánka na valnou hromadu

Všichni příznivci nohejbalového klubu,

tímto Vás jménem výkonného výboru srdečně zveme na valnou hromadu NK Bajda Kroměříž, která se koná v pátek 22. 5. 2015 od 17:30 v areálu NK Bajda.

Podrobnější informace o programu a projednávaných bodech naleznete v této pozvánce.

Návrhy dokumentů ke schválení, o kterých se píše v bodě 9, budou uveřejněny v nejbližších dnech, abyste měli čas se s nimi seznámit a připravit si případné připomínky a dotazy k projednání na VH.

Za VV NK Bajda Bohumil Jančík ml.