Nové oplocení kolem kurtů

Na Bajdě se v sobotu 20. května konala celodenní brigáda, která měla za cíl výměnu starého vysokého oplocení kolem kurtů za nové. Všem, kteří se této akce zúčastnili, patří velký dík především za nasazení, které v tento den předvedli. Totéž platí pro ty, kteří se podíleli na nezbytných přípravách v jiné dny.